VĂN PHÒNG TUYỂN SINH
TT ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC MAC

chứng chỉ

chứng chỉ

Chứng chỉ b2 Khung trình độ Châu Âu

Chứng chỉ b2 Khung trình độ Châu Âu

 Bạn đăng tìm hiểu về chứng chỉ B2 Khung trình độ Chung Châu Âu (CEFR), bạn đăng không biết mình có cần chứng chỉ Tiếng Anh B2 để thi công chức hay phù hợp với cấp bâc, bạn không biết…

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cho những ai.

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cho những ai.

 Các bạn đăng chuẩn bị hồ sơ xin việc, thi công chức nhưng chưa có chứng chỉ tin học ?.  Bạn chưa biết hồ sơ cần chứng chỉ tin học nào phù hợp với bạn?. Bạn đăng tìm hiểu về…

 
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com