Bạn cần chứng chỉ tin học để nâng ngạch , nâng bậc lương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.