Bạn đi thi công chức, viên chức, xin việc vào các cơ quan nhà nước, hồ sơ yêu cầu chứng chỉ tin học.

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *