DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘI
KHÓA VI – NHIỆM KỲ 2016 – 2020

Đặng Đình An

Đặng Đình An
Chủ tịch
(Phụ trách chung)

Nguyễn Thị Tuyết Minh

Nguyễn Thị Tuyết Minh
Phó Chủ tịch
(Phụ trách nội chính, tài chính,
Trưởng ban Phong trào – Hội viên)

Đào Quang Minh

Đào Quang Minh
Phó Chủ tịch
(
Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật)

Nguyễn Xuân Chính

Nguyễn Xuân Chính
Ủy viên
(
Trưởng ban
Thông tin truyền thông
)

Nguyễn Huỳnh Mai

Nguyễn Huỳnh Mai
Ủy viên
(
Trưởng ban Kiểm tra)

Nguyễn Cao Minh

Nguyễn Cao Minh
Ủy viên
(
Trưởng ban Lý luận Phê bình)

Vũ Quang Ngọc

Vũ Quang Ngọc
Ủy viên
(
Trưởng ban Sáng tác – Triển lãm)

 


DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘI
KHÓA V – NHIỆM KỲ 2010 – 2015

Đặng Đình An

Đặng Đình An
Chủ tịch
(Phụ trách chung)

unnamed

Nguyễn Đức Chỉnh
Phó Chủ tịch thường trực
(Trưởng ban Phong trào – Hội viên)

anh Tat Binh361

Nguyễn Tất Bình
Phó Chủ tịch

wNSNA Tuyet Minh

Nguyễn T. Tuyết Minh
Ủy viên
(Ban Phong trào – Hội viên)

Hong Trong Mau

Hồng Trọng Mậu
Ủy viên
(Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật)

2

Kim Bùi Mạnh
Ủy viên
(Ban Sáng tác – Triển lãm)

110377442_326232564235135_5756325670776158803_n

Bùi Công Phiếu
Ủy viên

 

Save