Những ai cần thi chứng chỉ tin học cntt theo thông tư 03/2014

Những ai cần có chứng chỉ tin học theo thông tư 03/2014

Có rất nhiều anh chị viên chức, công chức công tác ở rất nhiều đơn vị trên toàn quốc và các bạn sinh viên liên hệ trung tâm Sen Việt Education với rất nhiều câu hỏi, thắc mắc liên quan đến chứng chỉ tin học công nghệ thông tin ( Tin học CNTT) theo thông tư 03/2014 của Bộ Thông Tin Truyền Thông

Một số câu hỏi được yêu cầu hỗ trợ giải đáp

– Tôi đăng là viên chức sắp tới thi công chức, mà cơ quan yêu cầu có chứng chỉ tin học đạt chuẩn thông tư 03/2014-BTTTT, vậy tôi cần có chứng chỉ này không ?

– Mình là công chức nhà nước hiện đã có chứng chỉ tin học ứng dụng B, nhưng đợt vừa rồi cơ quan báo tôi chuẩn bị chứng chi tin học công nghệ thông tin cơ bản theo thông tư 03/2014( Tin học CNTT) để nâng ngach, vậy chứng chỉ Tin học B và Tin học CNTT TT 02014 khác nhau như nào ?

– Em là sinh viên mới ra trường, nhà trường có yêu cầu chúng e cần có chứng chỉ tin học để được miễn thi tin học, vậy chứng chỉ loại nào được chấp nhận?

– Tôi cần gấp chứng chỉ tin học, qua tìm hiểu tôi thấy rất nhiều trung tâm đăng mua bán chứng chỉ tin học, vậy đi mua chứng chỉ tin học có đảm bảo không.

ĐĂNG KÝ NGAY CHỈ VỚI 950.000Đ THI CẤP CHỨNG CHỈ TIN HỌC 

Đăng ký làm chứng chỉ tiếng anh tin học ở nhanh nhất ?

Chứng chi tin học nào chấp nhận cho viên chức, công chức…

A Phương ở Hà Nội có hỏi

Hiện nay tôi đăng là viên chức sắp tới thi công chức, mà cơ quan yêu cầu có chứng chỉ tin học đạt chuẩn thông tư 03/2014-BTTTT, vậy tôi cần có chứng chỉ này không.

Sen Việt Education

Cám ơn anh Phương đã đặt câu hỏi, đây có lẽ là câu hỏi rất nhiều anh chị đã hỏi và mong muốn trung tâm giải đáp.

Ngày 11 tháng 3 năm 2014 Bộ Thông Tin Truyền Thông có ra thông tư Số: 03 /2014/TT-BTTTT, quy định về Quy Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT và Đối tượng áp dụng. Trong đó đối với công chứ, viên chức, cán bộ các đơn vị sự nghiệp hành chính cần có hoặc quy đổi chứng chỉ tin học đạt chuẩn theo thông tư 03/2014-BTTTT

chứng chỉ Tin học B và Tin học CNTT TT 02014 khác nhau như nào

– Bạn Mai Ngọc ở Thanh Hóa có hỏi

– Mình là công chức nhà nước hiện đã có chứng chỉ tin học ứng dụng B, nhưng đợt vừa rồi cơ quan báo tôi chuẩn bị chứng chi tin học công nghệ thông tin cơ bản theo thông tư 03/2014( Tin học CNTT) để nâng ngach, vậy chứng chỉ Tin học B và Tin học CNTT TT 02014 khác nhau như nào

– Sen Việt Education

Cám ơn bạn Mai Ngọc đã quan tâm, đưa ra câu hỏi

Đối với chứng chỉ Tin học ứng dụng B, đó là chứng chỉ cũ được ban hành theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C

Còn chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản được ban hành quy định quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Như vậy chứng chỉ Tin học Ứng dụng A, B, C là chứng chỉ cũ, còn chứng chỉ tin học chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản là chứng chỉ mới đạt chuẩn.

Chứng chỉ Tin học Ứng dụng A, B, C đã được thay thế bằng chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản tư ngày 10/08/2016 theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo với Bộ Thông Tin Truyền Thông quy định về việc thi, cấp chứng chỉ công nghệ thông tin chính thức có hiệu lực

chứng chỉ tin học theo thông tư 03/2014
chứng chỉ tin học theo thông tư 03/2014
Chứng chỉ tin học loại nào đạt chuẩn đầu đầu ra CĐ, ĐH và thi công chức

– Bạn Hoa sinh viên Học Viên Ngân Hàng

– Em là sinh viên mới ra trường, nhà trường có yêu cầu chúng e cần có chứng chỉ tin học để được miễn thi tin học, vậy chứng chỉ loại nào được chấp nhận?

– Sen Việt Education

Cám ơn Hoa đã đặt câu hỏi, trung tâm xin giải đấp giúp bạn

Từ ngày 10/08/2018 thì chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C bắt đầu dừng cấp theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo với Bộ Thông Tin Truyền Thông quy định về việc thi, cấp chứng chỉ công nghệ thông tin chính thức có hiệu lực. Như vậy bạn cần chứng chỉ tin học đạt chuẩn công nghệ thông tin theo thông tư 03/2014 BTTTT để đạt chuẩn đầu ra của bên trường bạn.

Hiện bên trung tâm có chương trình đồng hành cùng sinh viên khi các bạn đăng ký theo nhóm sẽ được giảm 10%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.